ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

LANDSCAPE DESIGN CERTIFICATE 60 hrs

หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบสวนและภูมิทัศน์

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบโครงการที่นำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนประกอบ สามารถใช้ได้กับบ้านพักอาศัยทุประเภท ไม่ว่าจะแนวราบหรือแนวสูง รวมถึงโครงการเชิงพาณิชย์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่มีที่ดิน ที่ต้องการพัฒนาเพื่อโครงการที่ร่มรื่นและสวยงามแบบธรรมชาติ

คอร์สเดียวที่ได้เรียนครบตั้งแต่สเกต ออกแบบ รู้จักประเภทพันธ์ไม้ และสามารถเลือกใช้พันธ์ไม้ได้ถูกต้อง สามารถออกแบบสวนในแบบต่างๆ และได้ทำ model จำลองของโครงการตัวเอง

LANDSCAPE DESIGN CERTIFICATE 60 hrs ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Site Analysis 6 hrs
 2. Plant Material 18 hrs
 3. Drawing Skill for Garden/ Landscape Design – 12 hrs
 4. Landscape Design Studio – 18 hrs

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. สามารถเข้าใจงานออกแบบสวนและภูมิทัศน์ทั้งหมด
 2. สามารถสเกตภาพการออกแบบสวนและภูมิทัศน์ได้ (แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)
 3. เข้าใจหลักการวิเคราะห์พื้นที่ และสามารถวิเคราะห์พื้นที่ของตัวเอง และผู้อื่นได้
 4. เข้าใจหลักการ และสามารถออกแบบสวนและภูมิทัศน์ได้
 5. เข้าใจพันธ์ไม้และสามารถเลอกใช้พันธ์ไม้แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและสวยงาม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของโครงการที่กำลังวางแผน หรือกำลังทำโครงการที่พักอาศัย หรือเชิงพาณิชย์อยู่ และต้องการปลูก้นไม้ หรือมีสวนในพื้นที่
 • สำหรับผู้ที่มีที่ดินทั้งในกรุงเทพ และต่างตังหวัด และต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดมูลค่า และเกิดความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
 • ผู้รับเหมา เพื่อนำความรู้มาขยายขอบเขตงาน ต่อยอดธุรกิจในการรับงานได้มากขึ้น
 • สถาปนิก เพื่อต่อยอดสายงาน และขยายขอบเขตการรับงานได้มากขึ้น
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ไปเริ่มต้นธุรกิจหรือทำงานในสายออกแบบสวนและภูมิทัศน์

รายละเอียดวิชาเรียน

Site Analysis  6 hrs.

เรียนเรื่องการวิเคราะห์พื้นที่ และพื้นที่บริบทรอบๆ ดินฟ้าอากาศการเข้าถึง การใช้งานเพราะการใช้งานพื้นที่นอกจากจะต้องตอบสนองการใช้งานให้เกิดประโยชน์ใช้สอยแล้วยังต้องช่วยในการแก้ปัญหาการทำงาน เช่นการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงา ต้องทราบว่าทิศใดมีแดดแรง และมีการใช้งานในเวลาใด ซึ่งจะสัมพันธ์กับการออกแบบเพื่อให้เกิดการใช้สอยได้ดีที่สุด

หลักการจากการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อทราบถึงจุดดีและจุดด้อยของพื้นที่แล้ว เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ ผู้ใช้งานถึงความต้องการส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวมาใช้ในการหาขนาดของพื้นที่และสร้างความสัมพันธ์ของการใช้งาน ให้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นโครงสร้างในการออกแบบพื้นที่ในขั้นตอนการวางผังต่อไป

Plant material  18 hrs.

เรียนรู้เรื่องประเภทต้นไม้ และพืชพรรณต่างๆสำหรับการเลือกใช้เป็นวัสดุพืชพรรณในการปลูกในสวนประเภทต่างๆ เพราะพืชพรรณแต่ละชนิดมีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสร้างร่มเงา เพื่อความสวยงาม เพื่อป้องกันลมหรือเสียงต่างๆ ต่างต้องใช้ต้นไม้ที่ต่างชนิดกันออกไป รวมถึงวัสดุ Hard Scape พื้นหิน พื้นไม้ กระเบื้องและอื่นๆ ที่ใช้ในงานออกแบบสวนซึ่งมีความสำคัญไม้แพ้กับการเลือก วัสดุพืชพรรณ

o Basic Plant material for Garden Design

o Basic Plant maintenance

o Basic material

Drawing skill for Garden/ Landscape design  12 hrs.

เรียนพื้นฐานการวาดเพื่อการสื่อสารการออกแบบ จากไอเดียสู่ Perspective / Plan / Section / Detail รวมไปถึงการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อผลงานและการออกแบบทั้งเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า หรือพนักงานก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนการทำงานและความรวดเร็วในการทำงาน

o Plan Drawing and Sign

o Standard Presentation

o Standard Drawing

Landscape Design Studio  24 hrs.

เรียนรู้การจัดสวนภายในบริเวณบ้าน และพื้นที่ภายรอบบ้าน เลือกพืชพรรณและวัสดุตกแต่งต่างๆมาใช้ จัดสวนบ้านในรูปแบบต่างๆที่มีทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่ดี การวิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์ผู้ใช้งาน จะต้องสอดคล้องกันโดยผู้เรียนจะได้รับโจทย์การทำงานเช่นเดียวกับการทำงานจริง เพื่อออกแบบและพัฒนาพร้อมกับได้รับคำปรึกษาจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-253-3777
083-919-8788

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)