โรงเรียนสอนออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน Diischool

Inspired By Excellence & Innovation

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

Design International Institute (DII)

ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ

เจ้าของโครงการ รวมถึงผู้ที่อยู่ในสายงาน

ไม่ว่าจะเริ่มต้น หรือมีประสบการณ์แล้ว

หลักสูตรของสถาบันฯ การสอนจะเริ่มจาก

ศูนย์จนถึงทำงานได้จริง ช่วยให้คุณเข้าใจและ

ต่อยอดถึงจุดหมายได้อย่างสำเร็จ

สถาบันฯได้รับการยอมรับจากหลายๆหน่วยงาน

และได้ผลิตสายอาชีพ และเจ้าของโครงการมาแล้วกว่า 10 ปี

GLOBAL DESIGN & BUSINESS

CENTER

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมดีไซน์

สร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม

เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประโยชน์สูงสุดด้านการออกแบบใจกลางทองหล่อ

COURSE
BOOTCAMP
WORKSHOP
TRIP

ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.