12
12th anniversary (EST. 2008)
60
Average Hours of STUDY
48
Programs & Courses
บริษัทเกี่ยวกับออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน การจัดสวน การออกแบบแสง ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

CORPORATE

งาน การจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของวิชาออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน การจัดสวน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การจัดแสง

EVENTS

โปรโมชั่นหลักสูตรออกแบบ ตกแต่งภายใน การจัดสวน ออกแบบแสง ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

PROMOTIONS

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!

เรียนFurniture Design Certificate 60 hrs. กันเถอะ

เปิดรอบใหม่!! วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

คอร์สเรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ในแบบที่ต้องการ จนไปถึงการลงมือทำ ได้ชิ้นงานจริง

เรียนรู้พื้นฐานการวาด ออกแบบ และใช้โปรแกรม Quick Sketch & Sketch up
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สไตล์ และประเภทของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย
เรียนรู้วัสดุต่าง ๆ การนำไปใช้ในชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์จริง
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริง
สามารถนำไปต่อยอดงานหรือธุรกิจของคุณได้ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือเป็นกิจกรรม เสริมความรู้ยามว่างได้

เปิดสอน Interior Decorate Stylist

เปิดรอบใหม่วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 Interior Decorator Stylist Certificate 60 hrs.ไม่ว่าจะนำไปต่อยอดอาชีพ เป็นเจ้าของโครงการ เจ้าของธุรกิจ หรือปรับปรุงบ้านของตัวเอง คอร์สเรียนที่จะทำให้คุณเข้าใจในการตกแต่งภายในอย่างมีสไตล์ทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับ Style ต่าง ๆเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไป และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทดลองจัดวาง Furniture หรือตกแต่งห้องด้วยโปรแกรม Photoshop, IllustratorWorkshop ปฏิบัติจริงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน086-2533777Line@DiiSchool (มีเครื่องหมาย @)www.diischool.comดูรายละเอียดวิชา Interior Decorate Stylist เพิ่มเติมLocation: อาคาร Penny’s Balcony ชั้น 2 ซ.ทองหล่อ 16