ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

SHOP & DISPLAY DESIGN

คอร์สเรียนออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า (Certificate Program)

BRAND IDENTITY & SHOP CONCEPT
เรียนรู้การออกแบบและวิเคราะห์คอนเซต์แบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและโดดเด่นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบร้านค้า

SHOP DESIGN

 • Fundamentals of Retail Design Concepts
  – เรียนรู้พื้นฐาน หลักการ และกระบวนการออกแบบร้านค้า
  – เรียนรู้การทำ Mood Board และพัฒนาแนวคิดคอนเซบร้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ Brand Identity และกลุ่มเป้าหมาย
 • Floor Plan & Layout
  เรียนรู้การออกแบบผังภายในร้านค้า เพื่อนำมาออกแบบทางเดิน (customer flow) การสร้าง Traffic ภายในร้านค้า รวมถึง จุดที่จะวางตู้หรือชั้นวางสินค้า เพื่อให้ดึงดูดสายตา และกระตุ้นการขายสินค้า
 • Material Selection & Budget
  เข้าใจการเลือกวัศตุและเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับคอนเซปต์ร้านค้า เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ตรงตามคอนเชปต์ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ให้ได้มากที่สุด
 • Sketch Up for Shop Design
  เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Sketch Up สำหรับการออกแบบร้านค้าเบื้องต้น
 • Site Visit
  ดูงานออกแบบร้านค้าจการ้านค้าชั้นนำและนำมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับใช้กับโครงการ

MERCHANDISING & DISPLAY DESIGN
เรียนรู้การจัดกลุ่มสินค้า และเลือสินค้าที่จะนำมาโชว์ รวมถึงการออกแบบชั้นวางสินค้าประเภทลอยตัวที่ตรงคอนเชปต์เดียวกับภาพลักษณ์ของร้านค้าทั้งหมด

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

083-9198788

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)