ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

HEALTH & ORGANIC PRODUCT BUSINESS
คอร์สธุรกิจสินค้าออร์แกนิกและสินค้าสุขภาพ (Certificate Program)

Human Nutritions

เรียนรู้หลักโภชนาการที่สำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกายของมนุษย์ ในแต่ละช่วงวัยและบริบทต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้ถูกต้อง เช่น

 • สารอาหารที่จำเป็น และปริมาณที่ควรได้รับอย่างเหมาะสม คุณและโทษจากการได้รับสารอาหารแต่ละประเภทมาก/น้อยเกินไป
 • ปริมาณอาหารแต่ละประเภทที่ต้องได้รับอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับสารอาหารและพลังงาน
 • การปรับสมดุลร่างกายตามหลักโภชนาการ

Organic Law & Ingredients

เรียนรู้คำจำกัดความของสินค้าออร์แกนิก และกฎหมายควบคุมสินค้า วัตถุดิบและแหล่งที่มาของส่วนผสมออร์แกนิก รวมไปถึงวิธีการให้ได้เครื่องหมายรับรองสินค้าออร์แกนิก

Healthy Food & Supplement

 • เรียนรู้ประเภทของอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพประเภทต่าง รวมถึงอาหารออแกนิค และอาหารประเภท Plant Based Protein
 • เรียนรู้ประเภทและขั้นตอนการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ เพื่อสามารถเลือกแนวทางการแปรรูปอาหารมาปรับใช้กับสินค้าที่ต้องการผลิต เพื่อให้ทรงคุณค่าโภชนาการและสามารถทำผลิตเป็นธุรกิจได้จริง
 • เรียนรู้เรื่องการเก็บรักษาอาหาร รวมถึง การยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้มากขึ้น
 • เรียนรู้เรื่องสินค้าประเภท อาหารเสริม ประเภทต่างๆ รวมถึงส่วนประกอบและสรรพคุณของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการนำไปใช้ในการหางานวิจัย การคัดเลือกมาเป็นส่วนผสมของสินค้าทั้งประเภทอาหารและอาหารเสริม

Organic Skincare

 • เรียนรู้พื้นฐานและประวัติความเป็นมาของเครื่องสำอาง สารสกัดที่เป็นออร์แกนิกที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง มีอะไรบ้าง เรียนรู้คุณสมบัติ สรรพคุณ ประโยชน์และโทษของสารแต่ละชนิด ข้อควรระวัง ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อนำมาเลือกใช้ในการสร้างสูตรต่าง ๆ
 • เรียนรู้ประเภทของเครื่องสำอางรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Skincare, Personal Care, Hair Care, Nail Products, Spa เป็นต้น
 • เรียนรู้เนื้อสารผลิตภัณฑ์ เช่น Toner, Serum, Essence, Ampoule, Lotion, Emulsion, Cream, เนื้อครีม เจล น้ำมัน น้ำ โฟม และอื่น ๆ ว่ามีวัตถุประสงค์และลำดับการใช้งานอย่างไร

Brand & Marketing

 • เรียนรู้กระบนการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าออร์แกนิกและสินค้าสุขภาพ แนวทางการออกแบบการสร้างเรื่องราวและประสบการณ์แบรนด์ให้กับผู้บริโภค
 • เรียนรู้เรื่องของการขายสินค้าของแบรนด์ของเราว่าจุดเด่นคืออะไร ควรยกจุดเด่นแบบไหนมาขายเพื่อที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภค และรู้ถึงการจัดการทางการตลาดแนวทางการตลาดที่แบรนด์ของเราควรไปแนวทางตลาดไหนในปัจจุบันที่ถูกต้อง พร้อมทั้งการเจาะลึกสำรวจตลาด

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

092-2966644

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)