ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Senior Housing & Small Community Design

คอร์สโครงการที่พักอาศัยสำหรับคนหลังเกษียณ (Certificate Program)

Foundation of Senior Living Design

 • การออกแบบเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับผู้สูงวัยและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • การออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศ Sense of Well Being

Senior Housing Design

 • Site Analysis : การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโครงการ เพื่อหาจุดขายโครงการและการพัฒนาศักยกาพของโครงการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด
 • เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย และการออกแบบพื้นที่การใช้งานภายในและภายนอกอาคาร
 • เรียนรู้การวัดพื้นที่ ขนาดที่เหมาะสม สำหรับการใช้งานจริงภายในที่พักอาศัย เพื่อสร้างความสะดวกสบายและเหมาะกับไลฟสไตล์ของผู้สูงวัย
 • เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เพื่อสร้างจุดเชื่อมให้กับสังคมผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • เรียนรู้การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และ/หรือ ปล่อยเช่า
 • กฎหมายและข้อระบียบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย
 • Feasibility: เรียนรู้การคำนวณและวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการลงทุนสำหรับโครงการ เพื่อเห็นภาพรวม รายรับ ค่าใช้จ่าย จุดคุ้มทุน และผลประกอบการ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและช่วยตัดสินใจในการเลือกลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดตามที่เจ้าของโครงการต้องการ

Senior Living Community Design

 • เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เพื่อสร้างจุดเชื่อมให้กับสังคมที่อาศัยร่วมกัน
 • เรียนรู้การออกแบบพื้นที่จัดสวน และพื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่อเชื่อมกิจกรรมให้กับคนในสังคมและชุมชน
 • เรียนรู้การ Collaborate กับองค์กรภายนอก เพื่อสร้างและส่งเสริมสังคมชุมชนให้น่าอยู่และมีคุณค่า

Health & Safety Design

การออกแบบพื้นที่ให้ปลอดภัยและส่งเสริมเรื่องสุขภาพและการอยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี

Event & Activities Design

เรียนรู้หลักการตลาดและการจัดกิจรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนรวมถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางการตลาด

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-2533777

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)