คอร์สรีโนเวทเข้มข้น เรียนรู้ทุกกระบวนการคิด ขั้นตอน วิธีการทำ และตรวจสอบงาน

หัวข้อและรายละเอียดมีดังนี้

Investment part: (Survey + Analysis + Law + Feasibility) – ศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อหาทางเลือก

1.Introduction to RENOVATION บรรยายภาพรวมของงาน Renovate วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ กระบวนการ วิธีการ งบประมาณ และการตัดสินใจในงานรีโนเวทประเภทต่างๆ

2.Site Analysis & Market Potential Survey  การวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินและอาคารเก่า รวมถึง การวิเคราะห์และสำรวจสภาพทางธุรกิจ และตลาด ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพที่มีและประเมินมูลค่าที่ดินและอาคารเก่าที่มีได้แบเบื้องต้น เพื่อรู้มูลค่าปัจจุปัน และเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรีโนเวทได้ว่าจะนำไปเพิ่มมูลค่าในส่วนใดเพื่อใช้ในการลงทุน หรือเพื่ออยู่อาศัย

3.กฎหมายอาคาร การยื่นขออนุญาติ ดัดแปลง และปรับปรุงอาคาร ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายอาคารฉบับสำคัญๆ รวมถึงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการรีเวทอาคารเก่า
ภายหลังการเรียน ผู้เรียนจะรู้ได้ว่า ที่ดินและอาคารเก่าที่มีสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง จากบริบทของพื้นที่ ตัวอาคาร สภาพแวดล้อม และกฎหมาย

4.Quick Feasibility  ศึกษาความเป็นไปได้ โอกาสและทางเลือก ผู้เรียนสามารถประเมินค่าใช้จ่าย และรายรับเบื้องต้น รวมถึงผู้เรียนสามารถมีทางเลือกในการประเมินว่าจะนำที่ดินและอาคารเก่าที่มีไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด
สามารถประเมินได้ว่ามีช่องทางใดบ้างที่จะสร้างรายได้ และจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง และระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่ จะเลือกการลงทุนแบบขายต่อ หรือสร้างรายได้ต่อเนื่อง

Design Part: ลงรายละเอียดงานแปลนอาคาร เบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนงานและการตัดสินใจ
5.การออกแบบและวางแปลนอาคาร
ผู้เรียนนำแปลนอาคารเก่ามาเพื่อนำมาออกแบบและวางผังแปลนใหม่ สำหรับที่ดิน อาคาร และงานภายใน
(หมายเหตุ: หากไม่มีแปลนอาคารเก่า โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่สถาบันฯ)
6.Special Lecture & Case Study คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ล
ให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นโรงแรม และcase study การเปลี่ยนอาคารเก่าแบบต่างๆ เพื่อเป็นที่พักอาศัย และ การทำธุรกิจโรงแรม

Construction Part: (Construction Plan, Repair Method, Budget, Inspection) ลงรายละเอียดงานก่อสร้าง เพื่อสามารถคุมงบประมาณ และคุมคุณภาพงานก่อสร้างได้
7.เทคนิคการก่อสร้างเพื่อการรีโนเวท ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงส่วนประกอบของอาคารที่จำเป็นต่องานรีโนเวท ทั้งทางสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง ซึ่งจะรวมถึงงานฐานราก งานโครงสร้างหลังคา งานก่ออิฐผนัง งานพื้น งานกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานระบบประปา การเดินท่อ งานบำบัดน้ำเสีย งานระบบไฟฟ้า งานระบบการอ่านแบบก่อสร้างทั้งหมด
8.การถอดแบบและประมาณราคางานรีโนเวท ทำให้ผู้เรียนสามารถ ถอดแบบคำนวณปริมาณ เพื่อทำเอกสารแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity B.O.Q) ทำประมาณราคา Cost Estimation เสนอราคาก่อสร้างได้ ทราบราคาต่อหน่วยแต่ละรายการของงานก่อสร้างที่สำคัญ
9.การวางแผนงานก่อสร้างเพื่อการรีโนเวท ทำให้ผู้เรียนทราบถึง การวางแผนงานก่อสร้าง และเอกสารที่ใช้เพื่อการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
Case 1: เปลี่ยนอาคารเก่าที่มี เป็นที่พักขนาดเล็กแล้วได้ใบอนุญาติประกอบที่พัก
Case 2: เปลี่ยนโรงงานเป็นบูติคโฮเทล แล้วได้ใบอนุญาติประกอบโรงแรม
Case 3: เปลี่ยนอาคารเก่าเป็นร้านอาหาร/ Cafe
Case 4: ดูงานอาคารเก่า เพื่อให้เห็นขั้นตอนการสำรวจหน้างานจริง

ผู้ดำเนินการสอน
คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ล และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นโรงแรมและที่พักอาศัย
คุณ ตรี ครีปัจยากร ที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์และการพัฒนาและลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับอาวุโส
ผศ ดร รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างระดับอาวุโส

Contact: Design International Institute 083-9198788, 086-253-3777