Renovation Course

5 Days Intensive (27 มีนาคม – 1 พฤษภาคม)
คอร์สรีโนเวทเข้มข้น 5 วัน เรียนรู้ทุกกระบวนการคิด ขั้นตอน วิธีการทำและตรวจสอบงาน
หัวข้อและรายละเอียดมีดังนี้

Renovation Course

Investment part: (Survey + Analysis + Law + Feasibility) –ศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อหาทางเลือก

1.Introduction to RENOVATION

บรรยายภาพรวมของงาน Renovate วัตถุประสงค์องค์ประกอบ กระบวนการ วิธีการ งบประมาณและการตัดสินใจในงานรีโนเวทประเภทต่างๆ

2.Site Analysis &Market PotentialSurvey

การวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินและอาคารเก่า รวมถึงการวิเคราะห์และสำรวจสภาพทางธุรกิจและตลาด

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพที่มีและประเมินมูลค่าที่ดินและอาคารเก่าที่มีได้แบเบื้องต้นเพื่อรู้มูลค่าปัจจุปันและเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรีโนเวทได้ว่าจะนำไปเพิ่มมูลค่าในส่วนใดเพื่อใช้ในการลงทุนหรือเพื่ออยู่อาศัย

3.กฎหมายอาคารการยื่นขออนุญาติดัดแปลงและปรับปรุงอาคาร

ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายอาคารฉบับสำคัญๆรวมถึงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆที่จำเป็นสำหรับการรีเวทอาคารเก่าภายหลักการเรียน ผู้เรียนจะรู้ได้ว่าที่ดินและอาคารเก่าที่มีสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง จากบริบทของพื้นที่ ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมและกฎหมาย

4.QuickFeasibility ศึกษาความเป็นไปได้โอกาสและทางเลือก

ผู้เรียนสามารถประเมินค่าใช้จ่ายและรายรับเบื้องต้นรวมถึงผู้เรียนสามารถมีทางเลือกในการประเมินว่าจะนำที่ดินและอาคารเก่าที่มีไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดสามารถประเมินได้ว่ามีช่องทางใดบ้างที่จะสร้างรายได้ และจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง และระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่จะเลือกการลงทุนแบบขายต่อหรือสร้างรายได้ต่อเนื่อง

Design Part: ลงรายละเอียดงานแปลนอาคาร

เบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนงานและการตัดสินใจ

5.การออกแบบและวางแปลนอาคาร

ผู้เรียนนำแปลนอาคารเก่ามาเพื่อนำมาออกแบบและวางผังแปลนใหม่ สำหรับที่ดิน อาคารและงานภายใน

(หมายเหตุ: หากไม่มีแปลนอาคารเก่าโปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่สถาบันฯ)

6.Special Lecture& Case Study

คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นโรงแรมและcase study การเปลี่ยนอาคารเก่าแบบต่างๆเพื่อเป็นที่พักอาศัย และ การทำธุรกิจโรงแรม

Construction Part: (Construction Plan, Repair Method, Budget, Inspection)

ลงรายละเอียดงานก่อสร้าง เพื่อสามารถคุมงบประมาณและคุมคุณภาพงานก่อสร้างได้

7.เทคนิคการก่อสร้างเพื่อการรีโนเวท

ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงส่วนประกอบของอาคารที่จำเป็นต่องานรีโนเวท ทั้งทางสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง ซึ่งจะรวมถึงงานฐานรากงานโครงสร้างหลังคา งานก่ออิฐผนัง งานพื้นงานกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน งานทาสีงานระบบประปา การเดินท่อ งานบำบัดน้ำเสียงานระบบไฟฟ้างานระบบการอ่านแบบก่อสร้างทั้งหมด

8.การถอดแบบและประมาณราคางานรีโนเวท

ทำให้ผู้เรียนสามารถ ถอดแบบคำนวณปริมาณเพื่อทำเอกสารแสดงปริมาณงาน (Bill of QuantityB.O.Q) ทำประมาณราคา Cost Estimation เสนอราคาก่อสร้างได้ทราบราคาต่อหน่วยแต่ละรายการของงานก่อสร้างที่สำคัญ

9.การวางแผนงานก่อสร้างสร้างเพื่อการรีโนเวท

ทำให้ผู้เรียนทราบถึง การวางแผนงานก่อสร้างและเอกสารที่ใช้เพื่อการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)

Case 1: เปลี่ยนอาคารเก่าที่มี

เป็นที่พักขนาดเล็กแล้วได้ใบอนุญาติประกอบที่พัก

Case 2: เปลี่ยนโรงงานเป็นบูติคโฮเทล แล้วได้ใบอนุญาติประกอบโรงแรม

Case 3: เปลี่ยนอาคารเก่าเป็นร้านอาหาร/ Cafe

Case 4: ดูงานอาคารเก่า เพื่อให้เห็นขั้นตอนการสำรวจหน้างานจริง

ผู้ดำเนินการสอน

คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ล

และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นโรงแรมและที่พักอาศัย

คุณ ตรี ครีปัจยากร

ที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์และการพัฒนาและลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับอาวุโส

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างระดับอาวุโส

Contact: Design International Institute 083-9198788, 086-253-3777

Share This Post!

ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.