Housing Project & Land Development

คอร์สพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฉบับผู้ประกอบการ/นักลงทุน ที่เปิดโอกาสให้คุณนำโครงการมาศึกษาและพัฒนาจริง คอร์สแรกและคอร์สดียวในประเทศไทยที่สอนคุณทุกขั้นตอนจาก 0 จนส่งมอบลูกค้า

Housing Project & Land Development

คอร์สสร้างบ้านขายและพัฒนาที่ดิน

Process #1 : เริ่มต้นจากพื้นฐาน เพื่อจะเริ่มคิดว่า พื้นที่ที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน หรืออาคาร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดอะไรบ้าง

1.Introduction REAL ESTATE DEVELOPMENT

ให้รู้ว่าที่ดินทรัพย์สินที่มีอยู่จะเอาไปทำอะไรได้บ้าง

2.Development Process

ให้เข้าใจวงจรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จุดเริ่มต้นจาก 0 จนถึงแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

3.Stake Holder ให้รู้และเข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการมีใครบ้าง

แต่ละขั้นตอนต้องติดต่อใครในช่วงเวลาไหน

4.Site Analysisการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพย์สิน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพที่มีและประเมินมูลค่าที่ดินและอาคาร เบื้องต้นรวมถึงการดูเอกสารโฉนด แบบสิ่งปลูกสร้างใบขออนุญาตต่างๆสามารถเข้าใจและมองเห็นทางเข้าที่ตั้งโครงการได้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินรวมถึงระบบ infrastructureและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการประเมินวิเคราห์ที่ตั้ง

5.กฎหมายการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมกฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ข้อกฎหมายที่สำคัญที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกคนต้องรู้ รวมถึงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ

– กฎหมายผังเมือง

– กฎหมายอาคาร

– กฎหมายตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์

– กฎหมายสิ่งแวดล้อม

– กฎหมายที่ดิน ทรัพย์สิน

ภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

– กฎหมายเกี่ยวเนื่อง และแหล่งค้นคว้าผู้เรียนจะรู้ว่า หัวข้อไหนในข้อกมที่สำคัญต่อนักพัฒนาที่ดินหัวข้อไหนสำคัญต่อนักออกแบบ

อะไรคือข้อที่เราต้องรู้ของอาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พรบ โรงแรม พรบ อาคารชุด พรบ จัดสรรที่ดิน ผังเมือง ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก และอื่นๆ

6.Project ผู้เรียนนำข้อมูลที่ดินหรืออาคารมาใช้ทำโครงการของตนเอง

Process #2 : เข้าใจประเภทของอสังหา ในการพัฒนา และ Key Success Factor

7.Real Estate ForSale เพื่อขาย

เข้าใจประเภทของทรัพย์สินเพื่อขายการจัดสรรที่ดินเพื่อทำบ้านจัดสรร (บ้านเดี่ยวทาวเฮาส์)คอนโด (ประเภทต่างๆ) โรงงาน

8.Real Estate for Rent เพื่อให้เช่าหรือบริการ

เข้าใจประเภทของทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่า หรือให้บริการ อาทิ สำนักงาน ศูนย์การค้า ตลาดโกดัง

อพาร์มเม้นท์ โรงแรม

Process #3 : Market Analysis การหาข้อมูลทางการตลาด

9.Market Analysis– Pre-Develop

การหาข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลอะไรที่ควรทราบมีวิธีการหาข้อมูลอย่างไร เข้าใจสภาพตลาดและคู่แข่ง เพื่อหาข้อสรุปว่า อะไรคือโอกาสและใครคือคู่แข่ง เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้า และการกำหนดราคา

10. Case Studies เรียนรู้จากกรณีศึกษาสำคัญๆ

ที่จะช่วยให้เห็นภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

Process #4 : Feasibility Study การศึกษาความเป็นไปได้ทางอสังหาริมทรัพย์

11.Quick Feasibility

ต้นทุนค่าพัฒนกาอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง อาทิค่าก่อสร้าง

เพื่อเรียนรู้รายละเอียดว่าในค่าก่อสร้างประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้าง ค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษาค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการเบื้องต้น

– การจัดทำ Quick Feasibility สำหรับ Real Estate for Sell

– การจัดทำ Quick Feasibility สำหรับ Real Estate for Rent

12.พื้นฐานการลงทุน

เข้าใจพื้นฐานการลงทุนเบื้องต้นผลตอบแทนจากการลงทุนในการพัฒนาอสังหามีรูปแบบไหนบ้างและตัวชี้วัดทางการเงินคืออะไรมีอะไรบ้าง อาทิ NPV IRR Payback Period

13.Best Project Selection

ขั้นตอนการประเมินและตัดสินใจว่าจะเลือกพัฒนาโครงการไหน

Process #5 : Construction, Hanover & Operation การก่อสร้างและกระบวนการส่งมอบถึง end user

14.การบริหารงานก่อสร้าง

เข้าใจวิธีการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขั้นตอนการบริหารโครงการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญที่นักพัฒนาควรทราบ

15.การส่งมอบ อะไรคือสิ่งที่ต้องส่งมอบต่อไป ของแต่ละฝ่ายอะไรคือสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนที่จะรับมอบงาน

16.งานขาย/การบริหารอสังหาริมทรัพย์

เข้าใจและทราบขั้นตอนการ บริหารอสังหาริมทรัพย์อาทิ โรงแรม หรือ บริหารอาคารข้อตกลงรายละเอียดที่เราต้องรู้

การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)

Case 1: โครงการบ้านจัดสรร

Case 2: โครงการอพาร์มเม้นท์ /โรงแรม

Case 3: โครงการอาคารสำนักงาน/ ศูนย์การค้าขนาดกลาง

Asset Development Senior Manager

Asset World Corporate Public Company Limited (TCC Land Company Limited)

– Sirimahannop – The Heritage Tallship

– Le Meridien Bangkok

– Le Meridien Chiangmai

– Courtyard Phuket

– Innside Sukhumvit Bangkok

– InterContinental Chiangmai

– Asiatique

– Pantip (Pratunam, Ngamwongwan, Chiangmai, Bangkapi)

– Tawanna

– OP Place

Business Development Manager

Central Pattana Public Company Limited

Retail & Commercial Property Development & Renovation

Share This Post!

ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.