PROFESSIONAL HOUSE INSPECTION INTENSIVE (4 DAYS)

 

หลักสูตรตรวจรับบ้านมือโปร

 

คอร์สสอนให้คุณเข้าใจวิธีการตรวจรับอสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่อยู่อาศัย

การเรียนเน้นลงมือปฎิบัติ และลงสถานที่จริง ผู้เรียนจะได้ลงมือตรวจรับบ้านทั้งประเภทห้องพักคอนโด และบ้านอาศัย เรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐาน สามารถต่อยอดธุรกิจ อาชีพ รวมถึงสร้างอาชีพเป็นผู้ตรวจรับบ้าน

PROFESSIONAL HOUSE INSPECTION INTENSIVE หัวข้อที่คุณจะได้เรียน

 • การตรวจพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน รวมถึง รั้ว เฉลียง ผนังภายนอกอาคาร
 • คุณภาพของโครงสร้างในการรับน้ำหนัก
 • หลังคา
 • พื้น
 • ผนัง
 • ฝ้า
 • เพดาน
 • ประตู – หน้าต่าง
 • ระบบไฟฟ้า เข้าใจประเภทสายไฟ และการเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำฝน บ่อพัก บ่อส้วม
 • ห้องน้ำ
 • ห้องครัว
 • พื้นที่ทั้งหมดภายในบ้าน
 • ขั้นตอนการตรวจเช็ค และเรียนรู้อุปกรณ์ใช้สำหรับการตรวจเช็ค
 • ขั้นตอนการทำรายงานผลการตรวจเช็ค
 • การตรวจสอบบ้านก่อนโอน
 • การเข้าดูสถานที่จริงประเภท ห้องพักคอนโด
 • การเข้าดูสถานที่จริงประเภท บ้านพักอาศัย

 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. สามารถเข้าใจระบบโครงสร้างของบ้านและห้องพักคอนโด
 2. มีความรู้ด้านระบบต่างๆ และอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้าน
 3. มีความรู้พอที่จะประเมิน และตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองจริง
 4. ได้ประสบกาณณ์จริงจากการลงมือตรวจเช็คเอง เพื่อให้เห็นการทำงานจริง และเข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง
 5. มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถเช็คตรวจรับบ้านได้เอง
 6. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายเหตุผลรองรับการตรวจเช็คของเราได้จริง
 7. เข้าใจการทำงานของเจ้าของโครงการ และหน้าที่ของผู้ตรวจรับบ้าน และการส่งงานให้ลุกบ้าน
 8. สามารถนำความรู้และทักษะมาเริ่มต้นอาชีพผู้ตรวจบ้านได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของห้องพัก เจ้าของบ้าน นักลงทุน ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และต้องการมีความรู้ในการตรวจรับบ้านได้เอง
 • ผู้ประกอบอาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อนำความรู้ที่ได้ สามารถช่วยลูกค้าในการตรวจเช็ค เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดีได้
 • ผู้ประกอบอาชีพ ผู้รับเหมา – เพื่อนำความรู้มาตรวจเช็คงานก่อสร้างของตนเองได้จริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และ ต่อยอดธุรกิจในการรับงานได้มากขึ้น
 • บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจการเรียนรู้เรื่องตรวจรับบ้าน