PET FOOD & BEAUTY BUSINESS
คอร์สธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์บิวตี้ สำหรับสัตว์เลี้ยง

Brand & Product Concept + Design

  • เรียนรู้การสร้างไอเดียคอนเซปต์สินค้า เข้าใจกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง และกลุ่มผู้ซื้อ เพื่อสามารถหาจุดขายในการนำเสนอแบรนด์ผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างไนตลาด
  • เรียนรู้การวางแผนพัฒนาสินค้า เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด
  • เรียนรู้การวางแผนงานออกแบบสำหรับแบรนด์และสินค้า การสร้าง Brand Identity และ Design Concept

Pet Food
เข้าใจรูปแบบสินค้าอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ รวมถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต
และการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานในส่วน R&D และ Production เพื่อสามารถเลือก
โรงงานที่ได้มาตรฐานและสื่อสารกับโรงงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

Pet Beauty
เข้าใจรูปแบบสินค้าบิวตี้สำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ รวมถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต การพัฒนาสูตรสินค้าบิวตี้
สำหรับสัตว์เลี้ยง กระบวนการผลิต เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานในส่วน R&D และ Production
เพื่อสามารถเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานและสื่อสารกับโรงงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

Pet Supplement
เรียนรู้เรื่องสรรพคุณของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง สารสกัดทั้งธรรมชาติ
และทางเคมีเพื่อการหางานวิจัย การคัดเลือกมาเป็นส่วนผสมของสินค้า

Marketing & Sales
เรียนรู้การทำการตลาดสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์บิวตี้สำหรับสัตว์เลี้ยง การสร้างกลยุทธ์การตลาดสำหรับแบรนด์
สินค้าใหม่รวมถึง แบรนด์สินค้าที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
สร้างยอดขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง offline + online

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.