LIGHTING DESIGN CERTIFICATE 72 hrs

หลักสูตรประกาศนียบัตรออกแบบแสงสว่าง

หลักสูตรเข้มข้นที่ผสมผสานระหว่างหลักวิทยาศาสตร์ และหลักศิลปศาสตร์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการและการทำงานของแสงสว่าง ทั้งแสงสว่างภายใน และภายนอกอาคาร

การออกแบบแสงสว่างเป็นที่ต้องการอย่างมากในภาคอสังหาริมทรัพย์ปัจจุปัน รวมถึงเทคโนโลบีทางด้านแสงสว่างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักออกแบบและผู้จำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถเลือกใช้ได้ตรงจุดประสงค์ และได้ความสวยงามพร้อมกัน

หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เจาะลึกการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้ทันที

LIGHTING DESIGN CERTIFICATE 72 hrs ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Lighting Foundation 12 hrs
 2. Lighting Design for Interior 18 hrs
 3. Lighting Design for Exterior – 18 hrs
 4. DiaLux program for Lighting Design 24 hrs

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. สามารถเข้าใจการทำงานของแสงสว่าง
 2. รู้จักประเภทของอุปกรณ์ให้แสงสว่าง และสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง
 3. เข้าใจและสามารถคำนวณค่าแสงสว่างได้
 4. เข้าใจทิศทาง และการกระจายของแสง และการเลือกใช้อุปกรณ์โคมไฟ ให้เหมาะกับการใช้งาน
 5. สามารถวางแผนระบบแสงสว่างสำหรับที่พักอาศัย การใช้งานของแสงสว่างในพื้นที่พักอาศัยแบบต่างๆ
 6. สามารถวางแผนระบบแสงสว่างสำหรับที่พื้นที่ภายในอาคารสำหรับเชิพาณิชย์ การใช้งานแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม พิพืธภัณฑ์ ร้านค้า เป็นต้น
 7. สามารถวางแผนระบบแสงสว่างสำหรับภายนอกอาคารได้ รวมถึง การออกแบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่สวน และตัวอาคารภายนอก
 8. รู้จักโปรแกรม และเครื่องมือ เพื่อใช้ในการออกแบบได้
 9. เข้าใจระบบไฟของพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงแสงสว่างในพื้นที่ public space

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของโครงการ ที่ต้องการออกแบบแสงสว่างเอง หรือมีส่วนร่วมในการออกแบบแสงสว่างไปพร้อมกับสถาปนิก
 • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แสงสว่าง รวมถึงโคมไฟต่างๆ
 • นำความรู้ไปส่งต่อ และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความน่าเชื่อถือ
 • สถาปนิก และนักออกแบบภายใน เพื่อต่อยอดสายงาน และขยายขอบเขตการรับงานได้มากขึ้น
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ไปเริ่มต้นธุรกิจหรือทำงานในสายออกแบบภายใน

รายละเอียดวิชาเรียน

Lighting Foundation18 hrs.

เรียนรู้บททฤษฎีเกี่ยวกับการใช้แสงแสงไฟตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียน เพื่อการออกแบบที่ได้มาตราฐานในเรื่องความสว่างในแต่ละรูปแบบการใช้งาน เช่น มาตรฐานความสว่างในห้องอ่านหนังสือ ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงไฟประเภทต่างๆ ที่นักออกแบบสามารถกำหนดและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Lighting Design for Interior 18 hrs.

เรียนรู้เรื่องการออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) พื้นที่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานที่อาศัยหรือที่ธุรกิจต่างๆ เช่น Retail Shop / restaurant ทั้งเพื่อสร้างความสว่างและสร้างความรู้สึก เพราะแน่นอนว่าการออกแบบแสงไฟมีผลมากในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ที่ใช้งานในพื้นที่ภายในอาคาร

 • หลักการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการออกแบบแสงไฟ
 • ออกแบบตามแนวความคิด(Concept)
 • หลักการวิเคราะห์กิจกรรมและการใช้งานเพื่อการออกแบบแสงสว่าง
 • หลักและการบวนการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร
 • ปัจจัยที่ทำให้สูญเสียแสงสว่าง
 • การออกแบบระบบแสงสว่างในบ้านพักอาศัย
 • การออกแบบระบบแสงสว่างในร้านค้า ห้องประชุม Convention Hall, Exhibition ศูนย์การค้า

Lighting Design for Exterior 18 hrs.

นอกจากระบบแสงสว่างภายในอาคารแล้ว งานออกแบบแสงสว่างอีกประเภทที่สำคัญมากๆ คืองานออกแบบแสงไฟพื้นที่ภายนอกอาคาร (Lighting Design for Exterior) ซึ่งในการทำงานมักพบได้มากได้แก่ พื้นที่ภายนอกเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และพื้นที่เพื่อการค้าเช่น ลานหน้าห้างสรรพสินค้า ส่วนกลางหมู่บ้าน และรีสอร์ทเป็นต้น

 • หลักการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการออกแบบแสงไฟ
 • ออกแบบตามแนวความคิด(Concept)
 • หลักและการบวนการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร
 • ปัจจัยที่ทำให้สูญเสียแสงสว่าง(ปัจจัยพื้นที่ภายนอก)
 • การออกแบบระบบแสงสว่างในพื้นที่ภายนอกอาคาร
 • พื้นที่ภายนอกเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และพื้นที่เพื่อการค้าเช่น ลานหน้าห้างสรรพสินค้า ส่วนกลางหมู่บ้าน และรีสอร์ทเป็นต้น

DIALux Program for Lighting Design 18 hrs.

เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบแสงไฟ Lighting Design ทั้งสำหรับพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ภายในเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยในการคำนวณค่าแสงสว่างต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานของแสงไฟทั้งหมดได้รวมถึงสามารถใช้เป็นแบบนำเสนอผลงาน (Presentation) ได้ในโปรแกรมเดียวเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและใช้กันอบ่างแพร่หลายเป็นสากลด้านการออกแบบแสงสว่าง

บรรยากาศการเรียนการสอนและผลงานนักเรียนออกแสง