lighting design ออกแบบแสง

Lighting Design Certificate 72 hrs.

Lighting Foundation18 hrs.

เรียนรู้บททฤษฎีเกี่ยวกับการใช้แสงแสงไฟตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียน เพื่อการออกแบบที่ได้มาตราฐานในเรื่องความสว่างในแต่ละรูปแบบการใช้งาน เช่น มาตรฐานความสว่างในห้องอ่านหนังสือ ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงไฟประเภทต่างๆ ที่นักออกแบบสามารถกำหนดและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Lighting Design for Interior 18 hrs.

เรียนรู้เรื่องการออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) พื้นที่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานที่อาศัยหรือที่ธุรกิจต่างๆ เช่น Retail Shop / restaurant ทั้งเพื่อสร้างความสว่างและสร้างความรู้สึก เพราะแน่นอนว่าการออกแบบแสงไฟมีผลมากในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ที่ใช้งานในพื้นที่ภายในอาคาร

 • หลักการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการออกแบบแสงไฟ
 • ออกแบบตามแนวความคิด(Concept)
 • หลักการวิเคราะห์กิจกรรมและการใช้งานเพื่อการออกแบบแสงสว่าง
 • หลักและการบวนการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร
 • ปัจจัยที่ทำให้สูญเสียแสงสว่าง
 • การออกแบบระบบแสงสว่างในบ้านพักอาศัย
 • การออกแบบระบบแสงสว่างในร้านค้า ห้องประชุม Convention Hall, Exhibition ศูนย์การค้า

Lighting Design for Exterior 18 hrs.

นอกจากระบบแสงสว่างภายในอาคารแล้ว งานออกแบบแสงสว่างอีกประเภทที่สำคัญมากๆ คืองานออกแบบแสงไฟพื้นที่ภายนอกอาคาร (Lighting Design for Exterior) ซึ่งในการทำงานมักพบได้มากได้แก่ พื้นที่ภายนอกเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และพื้นที่เพื่อการค้าเช่น ลานหน้าห้างสรรพสินค้า ส่วนกลางหมู่บ้าน และรีสอร์ทเป็นต้น

 • หลักการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการออกแบบแสงไฟ
 • ออกแบบตามแนวความคิด(Concept)
 • หลักและการบวนการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร
 • ปัจจัยที่ทำให้สูญเสียแสงสว่าง(ปัจจัยพื้นที่ภายนอก)
 • การออกแบบระบบแสงสว่างในพื้นที่ภายนอกอาคาร
 • พื้นที่ภายนอกเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และพื้นที่เพื่อการค้าเช่น ลานหน้าห้างสรรพสินค้า ส่วนกลางหมู่บ้าน และรีสอร์ทเป็นต้น

DIALux Program for Lighting Design 18 hrs.

เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบแสงไฟ Lighting Design ทั้งสำหรับพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ภายในเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยในการคำนวณค่าแสงสว่างต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานของแสงไฟทั้งหมดได้รวมถึงสามารถใช้เป็นแบบนำเสนอผลงาน (Presentation) ได้ในโปรแกรมเดียวเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและใช้กันอบ่างแพร่หลายเป็นสากลด้านการออกแบบแสงสว่าง