ออกแบบภายใน

 

✏️ 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞
✏️ เรียนออกแบบภายในกับสถาบัน Diischool
✏️ 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧
✏️ การเรียนออกแบบภายในเบื้องต้น (Introduction to Interior Design) ต้องสร้างความเข้าใจมุมมองที่มีต่อศิลปะและงานออกแบบ ความเข้าใจในพื้นฐานเหล่านี้ จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนออกแบบภายในได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเข้าใจจนสามารถต่อยอดมุมมองได้เอง สร้างสรรค์แรงบันดาลใจสู่งานออกแบบภายในได้อย่างไร้ขีดจำกัด การเรียนออกแบบภายในจะเน้นเชิงทฤษฎีและบรรยายและ เน้นการยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น โดยเนื้อหารายวิชามีดังนี้
✏️ ทฤษฎีศิลป์และการออกแบบเบื้องต้น(Interior Design – Art Principle and Design Fundamental) คือการเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่สำคัญในการออกแบบภายในไม่ว่าจะเป็น สี(Color) รูปทรง(Form) องค์ประกอบศิลป์(Element of Art) และการจัดองค์ประกอบ(Composition) ตัวอย่างเนื้อหาการเรียนอกแบบภายใน เช่น เรื่องสี(Color) ในเรื่องของสี สีต่างๆมีผลต่อความรู้สึกอย่างไร การจับคู่สีมีวิธีการอย่างไร สีใดช่วยทำให้พื้นที่น่าใช้และสีใดควรเลี่ยง รูปแบบของๆต่างเส้นที่มีในงานออกแบบภายใน วิธีการเลือกรูปทรงและองค์ประกอบให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับพื้นที และสัดส่วนที่มีผลต่อความรู้สึก เมื่อจบเนื้อหานี้แล้วผู้เรียนออกแบบภายในจะสามารถสร้างทัศนภาพอย่างง่ายในรูปแบบสองมิติได้ ความเข้าใจในส่วนนี้จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็น การออกแบบสามมิติ การออกแบบและการวางผัง การออกแบบแพทเทิร์นพื้น หรืออื่นๆได้ ในอนาคตของผู้เรียน
✏️ การเรียนออกแบบภายในในหัวข้อ สัดส่วนมนุษย์(Human Scale) ต้องเข้าใจระยะและการออกแบบภายในเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในอาชีพนักออกแบบภายใน ในส่วนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ระยะและขนาดมาตรฐานของสิ่งต่างๆ ระยะระหว่างบุคคลและพื้นที่ พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของมนุษย์ ความกว้าง ยาวของพื้นที่ที่เหมาะสมในการออกแบบภายใน เป็นต้น ตัวอย่างการนำไปใช้ หากผู้เรียนออกแบภายในต้องการออกแบบภายในของห้องครัว นักเรียนควรทราบระยะมาตรฐานของการยื่นแขน การใช้งานครัวเบื้องต้น เท่านี้ นักเรียนก็จะสามารถทำไปออกแบบได้ทั้งเคาท์เตอร์ ระยะเคาท์เตอร์ รวมถึงออกแบบเคาท์เตอร์ครัวได้เอง ในชีวิตการทำงานจริง
✏️ การเรียนออกแบบภายในเบื้องต้นขั้นตอนสุดท้าย คือ เข้าใจสไตล์ของงานออกแบบภายใน เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการแนะนำรูปแบบต่างๆของงานออกแบบภายในให้นักเรียนรู้จัก โดยเน้นไปที่การยกตัวอย่างในชั้นเรียน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เมื่อจบเนื้อหาการเรียนออกแบบภายในในส่วนนี้ สิ่งที่นักเรียนจะได้คือ การตีความ(Interior Design – Define and Interpretation) ตีความรูปภาพงานออกแบบเป็นคำจำกัดความ(Image to Keyword) คำจำกัดความกลับออกมาเป็นรูปภาพ(Interior Design – Keyword to Image)ได้อย่างแม่นยำ ความเข้าใจในส่วนนี้จะทำให้เข้าใจและสร้างสามารถจัดทำ Interior Design – Mood&Theme ได้ เมื่อทำได้คล่อง ดังนั้นการเรียนออกแบบภายใน จะช่วยระบุได้ว่างานออกแบบที่ต้องการนั้น เป็นสไตล์แบบไหน Modern Style หรือ Minimal Style ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ในลักษณะไหน สีใดในห้องนี้เป็นต้น
✏️ สถาบัน DII School ปากซอยทองหล่อ 16
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
✏️ 083-9198788, 086-2533777
Line @DiiSchool (มี @ นะคะ)
หรือคลิก https://lin.ee/8BMsKC7