INTERIOR DESIGN

Interior Design Level 1 [Foundation72 hrs.

Interior Drawing + Perspective  18 hrs.

เริ่มต้นการเรียนด้วยพื้นฐานการวาด ในรูปแบบต่างๆ  Quick Sketch / Perspective / Flat Drawing Top, Front ,side Section ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้ใช้ในการออกแบบ ในวิชาเรียนและการทำงานจริงในอนาคตและเป็นพื้นฐานก่อนที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานเพราะจะทำให้เรามีความเข้าใจมากกว่าและรวดเร็วในการใช้งานเฉพาะหน้า

Introduction to Interior Design + Element of Design  18 hrs.

เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เรื่องโทนสี การใช้สีและการจัดวางองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในการออกแบบภายในเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการนำความรู้เรื่องพื้นฐานมาใช้ในการออกแบบ เพราะการออกแบบภายใน คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการออกแบบคือเรื่องของสีที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้งาน

Interior Design Studio 1 (residential Design 118 hrs.

เริ่มต้นการเรียนออกแบบด้วยการเรียนรู้ กระบวนการและขั้นตอนในแบบ Interior Designer ในการทำงานจริง ทั้งขั้นตอนของการวิเคราะห์ผู้ใช้งานขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่ รวมไปถึงการสร้างผังเพื่อการออกแบบพื้นที่ การจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจาก ห้องนอนและห้องนั่งเล่น ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้พื้นฐานตรงนี้ในการทำงานจริง โดยการรับโจทย์งานเป็นโปรเจคเสมือนผู้เรียนได้รับโจทย์ในการทำงาน

Interior Design Studio 2 (residential Design 2) 18 hrs.

เรียนรู้การออกแบบและการจัดสรรพื้นที่ ที่มีการใช้งานหลากหลายภายในพื้นที่เล็กๆ เช่น คอนโด ซึ่งต้องการประโยชน์ใช้สอยมากในพื้นที่จำกัด เช่นห้อง Studio 1 bedroom / Studio 2 bedroom โดยผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์การทำงานที่มีความซับซ้อนมากกว่าและมีข้อจำกัดค่อนข้างมากซึ่งการออกแบบประเภทนี้จะพบได้บ่อยมากในการทำงานจริง

Interior Design Level 2 [Advance114 hrs.

Material for Interior Design 12 hrs.

รู้จักและสามารถเลือกใช้วัสดุสำหรับการออกแบบพื้นที่เพื่อการค้า ทั้งในส่วนโครงการหลัก ส่วนการตกแต่ง และ Display ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องของคอนเซ็ปในการออกแบบ / ประโยชน์ใช้สอย / และความคุ้มค่าเรื่องการลงทุน เพื่อการสร้างสรรค์ทุกไอเดียของคุณให้ออกมาได้จริง พร้อมทั้งตัวอย่างวัสดุที่เราเตรียมไว้ให้คุณได้ลองสัมผัสกันจริงๆ

Budget Preparation  18 hrs.

โลกแห่งการทำงานจริง ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนี่งในการออกแบบ คือเรื่องของการประเมินราคาและการกำหนดงบประมาณ ดังนั้นหากคุณต้องการก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ คุณจะต้องสามารถประเมินราคาและออกแบบได้ในงบประมาณที่จำกัดเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำงานจริง

Interior Design Studio 3 (Retail Shop) 18 hrs.

เรียนรู้การออกแบบพื้นที่เพื่อการค้าที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากการออกแบบพื้นที่ให้ตอบรับกับการซื้อ-ขายแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้ออกแบบจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายได้อย่างไร พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของดีไซน์และ Lay out ของการแบ่งประเภทสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ และการจัดพื้นที่ให้สอดรับกับกลยุทธ์ทางการตลาด

Interior Design Studio 4 (Hotel / Mall18 hrs.

เรียนรู้เรื่องการออกแบบพื้นที่ใช้สอยของโรงแรม และหน้าที่การใช้งานของส่วนต่างๆ รวมถึงการเลือกเครื่องเรือนให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของพื้นที่  Community Mall คือพื้นที่อีกประเภทหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งสามารถปรับใช้ได้หลากหลายธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร การจัดพื้นที่ Event และเรายังต้องคำนึงถึง การใช้งานพื้นฐานของการบริการ ในธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ตอบสนองโจทย์ใช้งานตามที่เจ้าของโครงการกำหนดไว้ด้วย

Interior Electrical System + Plumbing System  18hrs.

เรียนรู้เรื่องผังระบบที่สำคัญต่อการออกแบบ ทำอย่างไรให้ระบบไฟฟ้าสอดคล้องทั้งการใช้งานและการออกแบบเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของผลงานการออกแบบคือการใช้งานที่เป็นไปได้จริงและไม่เป็นปัญหาต่อผู้ใช้งานในภายหลัง

ผังระบบน้ำประปามันจะเป็นปัญหาต่อผู้ใช้งานเมื่อถึงเวลาใช้จริง ซึ่งจะพบเห็นได้บ่อยครั้ง ถ้านักออกแบบมีความรู้และประสบการณ์ด้านฝังระบบน้ำไม่มากพอ เราจึงต้องเรียนรู้ระบบน้ำประปาเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Auto CAD for interior Design  18 hrs.

เรียนรู้โปรแกรมเขียนแบบอย่างมาตรฐาน เพื่อใช้สำหรับการส่งแบบเพื่อการก่อสร้างจริง ไม่ว่าจะเพื่อสร้างแบบเอง หรือแม้กระทั่งเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง

3Ds Max for interior Design 18 hrs.

เรียนรู้การสร้างภาพ 3 มิติตั้งแต่พื้นฐานเต็มๆ กับ Workshop ที่จะทำให้คุณได้ใช้เครื่องมืออย่างครบถ้วน พร้อมเทคนิคต่างๆ ที่มืออาชีพเลือกใช้ เพื่อให้คุณได้นำเสนอผลงานได้อย่างน่าประดับใจและมีประสิทธิภาพ