INTERIOR STYLIST CERTIFICATE PROGRAM 60 HRS

หลักสูตรประกาศนียบัตรอินทีเรียสไตลิส

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน และชอบการตกแต่งบ้าน ไม่ว่าวันนี้คุณจะทำอาชีพอะไร หรือทำโครงการอะไร คุณก็สามารถเป็นสไตลิส ที่รู้จักการ Mix & Match สินค้าให้เข้ากับสถานที่ เพื่อสร้างความสวยงามและเกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

Interior stylist certificate program จะสอนให้คุณรู้จักการสร้างคอนเซ็บและบรรยากาศของการตกแต่ง การสร้างจุดเด่นให้พื้นที่ การเลือกใช้โทนสี และวัสดุต่างๆ เข้าใจการวางองค์ประกอบของพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่ออกมาสวยงามภายใต้งบประมาณจำกัด

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้แม้ไม่มีประสบกาณณ์ หรือความรู้ด้านนี้มาก่อน หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการทำงานจริง เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจจริงและทำได้จริง

Interior Stylist Certificate Program (60 hrs) ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Introduction to Interior Stylist (Art Theory, History & Style) 18 hrs
 2. Concept, Budget, Proposal & Presentation 18 hrs
 3. Interior Stylist Studio 1 (ห้องตัวอย่าง/ shop ร้านค้า) – 18 hrs
 4. Interior Stylist Studio 2 (โครงการ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา และอื่นๆ) – 18 hrs

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. เข้าใจงานและหน้าที่ของอินทีเรียสไตลิส
 2. มีความรู้ด้านศิลปะ เข้าใจทฤษฎีศิลปะ และประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อใช้ในการแยกแยะของตกแต่งแต่ละประเภท
 3. สามารถแยกแยะและจัดกลุ่มของตกแต่งแต่ละชิ้นได้ เพื่อสามารถเลือกซื้อและนำมาใช้ได้ตรงตามความต้องการและจุดประสงค์
 4. สามารถสร้างคอนเซ็บ และสไตล์ในการตกแต่งให้กับพื้นที่ได้ ทั้งพื้นที่เดี่ยว และพื้นที่รวม
 5. สามารถเลือกซื้อของแตกต่งได้ตามงบประมาณ
 6. สามารถนำเสนอและพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าได้
 7. สามารถออกแบบคอนเซ็บการตกแต่ง และเลือกของตกแต่งได้ตามงบ สำหรับห้องตัวอย่าง
 8. สามารถออกแบบคอนเซ็บการตกแต่ง และเลือกของตกแต่งได้ตามงบ สำหรับโครงการ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา และอื่นๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของโครงการบ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา และอื่นๆ ที่ต้องการการตกแต่งสถานที่ให้น่าสนใจและสวยงาม
 • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตกแต่ง เพื่อนำความรู้ไปส่งต่อ และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความน่าเชื่อถือ
 • สถาปนิก เพื่อต่อยอดสายงาน และขยายขอบเขตการรับงานได้มากขึ้น
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ไปเริ่มต้นธุรกิจหรือทำงานในสายงานอินทีเรียน สไตลิส

รายละเอียดวิชา

 1. Introduction to Interior Stylist (Art Theory, History & Style) 18 hrs

พื้นฐานของการตกแต่งที่ควรรู้ ตั้งแต่องค์ประกอบศิลป์ขั้นพื้นฐาน ที่มีผลกับทุกงานออกแบบและตกแต่ง เช่น สี เส้น ลวดลาย ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยและพบเห็น รวบรวมหลักองค์ประกอบศิลป์ จนกลายเป็นเรื่องสไตล์ต่างๆ นับร้อยสไตล์ ที่มีอยู่บนโลก เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเกิดขึ้นของสไตล์ เพื่อสร้างคลังข้อมูลให้คุณไว้ใช้สำหรับทุกงานตกแต่ง

 1. Concept, Budget, Proposal & Presentation 18 hrs

เรียนรู้การสร้างคอนเซ็บงานตกแต่ง การทำงบประมาณ การเลือกซื้อของตกแต่งให้ตรงคอนเซ็บ และงบประมาณ การทำ Proposal และ presentation เพื่อเสนอโครงการและลูกค้า

 1. Interior Stylist Studio 1 (ห้องตัวอย่าง/ shop ร้านค้า) – 18 hrs

เรียนรู้การ Styling พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ ชั้นวางของ โต๊ะกินข้าว จนถึงระดับห้องโถงรับแขกเพราะแน่นอนว่าแต่ละพื้นที่ย่อมมีเกณฑ์ในการตกแต่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตกแต่งพื้นที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้สี และการเลือกใช้การตกแต่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ใช้ และมีความสวยงาม

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตกแต่งจริง ประเภท ห้องตัวอย่าง/ shop ร้านค้า

 1. Interior Stylist Studio 2 (โครงการ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา และอื่นๆ) – 18 hrs

เรียนรู้การตกแต่งพื้นที่ขนาดใหญ่ การทำงานกับเจ้าของโครงการ การทำงานกับสถาปนิก การทำงานกับนักออกแบบภายใน เพื่อให้เข้าใจการทำงานจริงในสายอาชีพ อินทีเรีย สไตลิส ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทำ model จริง เพื่อเป็น presentation ในการนำเสนองาน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตกแต่งจริง ประเภท โครงการ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา และอื่นๆ