ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

GRAPHIC BRANDING CERTIFICATE 60 hrs

หลักสูตรประกาศนียบัตรออกแบบกราฟฟิกและแบรนด์

 สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจกับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้น่าสนใจและน่าจดจำ รวมถึงผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานในสายอาชีพนี้ คอร์สนี้สอนตั้งแต่ กระบวนการคิดเริ่มต้น กระบวนการคิดต่อยอด จนถึงการส่งมอบประสบการณ์ผ่านภาพลักษณ์ให้กับลูกค้า

การเข้าใจกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หากเข้าใจถูกต้องตั้งแต่แรก จะช่วยให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดี ที่สามารถต่อยอดในเชิงความคิด และชิงพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งสำคัญคือ เรียนรู้ ทำเป็น และสามารถวิเคราะห์ได้ สามารถมองเห็นภาพเชิงลึกได้ เพื่อสามารถแยกแยะ วิเคราะห์ได้ว่า องค์ประกอบไดสำคัญ และไม่สำคัญ องค์ประกอบใดตรงกับจุดประสงค์ในการสื่อสารหรือไม่อย่างไร เพื่อสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้ได้ตรงกับที่ต้องการ และสวยงาม

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้แม้ไม่มีประสบกาณณ์ หรือความรู้ด้านนี้มาก่อน หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการทำงานจริง เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจจริงและทำได้จริง

GRAPHIC BRANDING CERTIFICATE 60 hrs ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Art Theory + Creative Thinking & Conceptual Graphic Design 18 hrs.
 2. Brand Design & Identity 12 hrs.
 3. Commercial Graphic Design & Packaging (Offline + Online) 18 hrs.
 4. Photoshop & Illustrator Program 12 hrs.

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. เข้าใจกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดระบบความคิด ให้เห็นและคิดนอกกรอบ และคิดงานได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ
 2. เข้าใจองค์ประกอบและความสำคัญของงานศิลปะ
 3. เข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์ และสามารถสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ได้เอง
 4. สามารถออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในธุรกิจได้ทั้ง offline และ online
 5. เข้าใจหลักการออกแบบ Packaging เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
 6. สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ทั้งPhotoshop และ Illustrator
 7. เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและสินค้าด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่สวยงามและตรงจุดมุ่งหมาย
 8. ช่วยการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่ต้องการสร้างแบรนด์ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์และสินค้า
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่สัมพันธ์กับสินค้าและแบรนด์ อาทิ สื่อ บริษัทสิ่งพิมพ์ AE ที่สามารถนำไปให้คำปรึกษากับลูกค้าต่อได้
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่ต้องการทำ PORTFOLIO สำหรับ การทำงานในสายงานนี้ หรือเรียนต่อในวิชาชีพนี้
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ด้านการออกแบบกราฟฟิกและแบรนด์

Graphic Branding Certificate 60 hrs.

 • Art Theory + Creative Thinking & Conceptual Graphic Design 18 hrs.
 • เรียนรู้หลักทางศิลปะ รวมถึงกระบวนการคิด และการสร้างคอนเซ็บสำหรับการออกแบบ เข้าใจกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถคิดนอกกรอบ และคิดต่างได้ รวมถึงการนำความคิดไปต่อยอด และพัฒนาสู่ธุรกิจได้จริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบในธุรกิจปัจจุปัน

Brand Design & Identity 12 hrs.

 • เรียนรู้กระบวนการออกแบบ และสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อให้เข้าใจหลักคิด และการนำไอเดียมาต่อยอดเป็นภาพเพื่อวางแนวทางภาพลักษณ์สำหรับใช้สื่อสารออกไปทั้งในส่วนoffline และ online โดยจะได้เรียนรู้และออกแบบตั้งแต่ Logo, CI, Brand Book

Commercial Graphic Design & Packaging (Offline + Online) 18 hrs.

 • เข้าใจกระบวนการออกแบบเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ สามารถออกแบบเพื่อให้เกิดการวัดผลได้ ผู้เรียนจะได้ออกแบบ Packaging, Ads, Poster, Brochure, Web, Social Media Ad, Banner & Content

Photoshop & Illustrator Program 12 hrs.

 • เรียนการใช้ Program Adobe Photoshop ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานจนถึงเทคนิคขั้นเทพ เพื่อการใช้ในการออกแบบ Graphic Design ทั้งการวาดภาพ และการตกแต่งภาพ รวมถึงการใช้แบบสื่อผสมร่วมกับผลงานต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพปะติด ให้ผลงานของคุณมีความแตกต่าง และน่าสนใจ
 • เรียนการใช้โปรแกรม Illustrator ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานจนสามารถเอาไปใช้งานออกแบบได้จริง รู้จัก และสามารถเลือกใช้ Tools ในโปรแกรม Illustrator ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานในประเภทงาน 2 มิติ ที่ผู้เรียนสามารถวาดภาพด้วยเส้น ได้อย่างมืออาชีพ ผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-253-3777
083-919-8788

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)