ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Food Science & Brand Business Certificate 60 hrs.

Concept & Product Development 6 hrs.
เรียนรู้การสร้างไอเดียคอนเซปสินค้า เข้าใจกลุ่มผู้บริโภคเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ สำหรับตลาดสินค้าและบริการประเภทอาหารและเครื่องดื่มในทุกหมวดหมู่ เรียนรู้การสร้างและวิเคราะห์จุดขาย ศึกษาพฤติกรรมเป้าหมาย เพื่อสามารถสร้างและพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าเมื่อเทียบกับสินค้าในตลาดให้ได้อย่างชัดเจน

 

Foundation of Food Science 24 hrs.
– Basic Food Science เรียนรู้คุณสมบัติ ส่วนประกอบของอาหาร และเคมีอาหาร
– Food Processing กระบวนการแปรรูปอาหารต่าง ๆ
– Food Safety (quality control & shelf life) ความปลอดภัยในกระบวนการ ส่วนผสม และอายุ
– Food Analysis (Sensory Evaluation)

 

Site Visit: Manufacturing/Co-packing/ Contract เยี่ยมชมโรงงาน 1 วัน
เจาะลึกเข้าใจกระบวนการผลิต รวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ การเลือกวัตถุดิบ การเลือกโรงงานผลิตให้เหมาะสมกับการลงทุนของผู้เรียน รวมถึงกระบวนการเลือกบรรจุภัณฑ์และการหาแหล่งบรรจุรวมถึงการทำสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมั่นใจตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการผลิตสินค้า

 

Brand & Packaging Strategy 12 hrs.
เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม แนวทางการออกแบบการสร้างเรื่องราวและประสบการณ์แบรนด์ให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบ Packaging เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการสร้าง Packaging ให้สอดคล้องกับแบรนด์ได้

 

Sales, Marketing Plan 12 hrs.
เรียนรู้เรื่องของการขายสินค้าของแบรนด์ของเราว่าจุดเด่นคืออะไรควรยกจุดเด่นแบบไหนมาขาย เพื่อที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคและรู้ถึง การจัดการทางการตลาดแนวทางการตลาดที่แบรนด์ของเราควรไปแนวทางตลาดไหนในปัจจุบันที่ถูกต้องพร้อมทั้งการเจาะลึกสำรวจตลาด เรียนรู้เรื่องของการค้าปลีก ค้าส่ง

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-253-3777
086-256-6777

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)