Dii School | 083-9198788 , 086-2533777

Event

Event2021-02-13T11:30:28+07:00
2702, 2021

Real Estate Development

By |กุมภาพันธ์ 27th, 2021|Categories: Event|

Real Estate Development คอร์สพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฉบับผู้ประกอบการ/นักลงทุน ที่เปิดโอกาสให้คุณนำโครงการมาศึกษาและพัฒนาจริง คอร์สแรกและคอร์สดียวในประเทศไทยที่สอนคุณทุกขั้นตอนจาก 0 จนส่งมอบลูกค้า Real Estate Development Process #1 : เริ่มต้นจากพื้นฐาน เพื่อจะเริ่มคิดว่า พื้นที่ที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน หรืออาคาร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดอะไรบ้าง 1.Introduction REAL ESTATE DEVELOPMENT ให้รู้ว่าที่ดินทรัพย์สินที่มีอยู่จะเอาไปทำอะไรได้บ้าง 2.Development Process ให้เข้าใจวงจรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จุดเริ่มต้นจาก 0 จนถึงแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 3.Stake Holder ให้รู้และเข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการมีใครบ้าง แต่ละขั้นตอนต้องติดต่อใครในช่วงเวลาไหน 4.Site Analysisการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพย์สิน ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพที่มีและประเมินมูลค่าที่ดินและอาคาร เบื้องต้นรวมถึงการดูเอกสารโฉนด แบบสิ่งปลูกสร้างใบขออนุญาตต่างๆสามารถเข้าใจและมองเห็นทางเข้าที่ตั้งโครงการได้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินรวมถึงระบบ infrastructureและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการประเมินวิเคราห์ที่ตั้ง 5.กฎหมายการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมกฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ข้อกฎหมายที่สำคัญที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกคนต้องรู้ รวมถึงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ – กฎหมายผังเมือง – กฎหมายอาคาร – กฎหมายตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ – กฎหมายสิ่งแวดล้อม – กฎหมายที่ดิน ทรัพย์สิน ภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – กฎหมายเกี่ยวเนื่อง และแหล่งค้นคว้าผู้เรียนจะรู้ว่า หัวข้อไหนในข้อกมที่สำคัญต่อนักพัฒนาที่ดินหัวข้อไหนสำคัญต่อนักออกแบบ อะไรคือข้อที่เราต้องรู้ของอาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พรบ โรงแรม พรบ อาคารชุด [...]

602, 2021

Renovation Course

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2021|Categories: Uncategorized|

Renovation Course 5 Days Intensive (27 มีนาคม – 1 พฤษภาคม) คอร์สรีโนเวทเข้มข้น 5 วัน เรียนรู้ทุกกระบวนการคิด ขั้นตอน วิธีการทำและตรวจสอบงาน หัวข้อและรายละเอียดมีดังนี้ Renovation Course Investment part: (Survey + Analysis + Law + Feasibility) –ศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อหาทางเลือก 1.Introduction to RENOVATION บรรยายภาพรวมของงาน Renovate วัตถุประสงค์องค์ประกอบ กระบวนการ วิธีการ งบประมาณและการตัดสินใจในงานรีโนเวทประเภทต่างๆ 2.Site Analysis &Market PotentialSurvey การวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินและอาคารเก่า รวมถึงการวิเคราะห์และสำรวจสภาพทางธุรกิจและตลาด ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพที่มีและประเมินมูลค่าที่ดินและอาคารเก่าที่มีได้แบเบื้องต้นเพื่อรู้มูลค่าปัจจุปันและเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรีโนเวทได้ว่าจะนำไปเพิ่มมูลค่าในส่วนใดเพื่อใช้ในการลงทุนหรือเพื่ออยู่อาศัย 3.กฎหมายอาคารการยื่นขออนุญาติดัดแปลงและปรับปรุงอาคาร ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายอาคารฉบับสำคัญๆรวมถึงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆที่จำเป็นสำหรับการรีเวทอาคารเก่าภายหลักการเรียน ผู้เรียนจะรู้ได้ว่าที่ดินและอาคารเก่าที่มีสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง จากบริบทของพื้นที่ ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมและกฎหมาย 4.QuickFeasibility ศึกษาความเป็นไปได้โอกาสและทางเลือก ผู้เรียนสามารถประเมินค่าใช้จ่ายและรายรับเบื้องต้นรวมถึงผู้เรียนสามารถมีทางเลือกในการประเมินว่าจะนำที่ดินและอาคารเก่าที่มีไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดสามารถประเมินได้ว่ามีช่องทางใดบ้างที่จะสร้างรายได้ และจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง และระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่จะเลือกการลงทุนแบบขายต่อหรือสร้างรายได้ต่อเนื่อง Design Part: ลงรายละเอียดงานแปลนอาคาร เบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนงานและการตัดสินใจ 5.การออกแบบและวางแปลนอาคาร ผู้เรียนนำแปลนอาคารเก่ามาเพื่อนำมาออกแบบและวางผังแปลนใหม่ สำหรับที่ดิน อาคารและงานภายใน (หมายเหตุ: หากไม่มีแปลนอาคารเก่าโปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่สถาบันฯ) [...]

ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
Go to Top