ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

EVENT DESIGN & MANAGEMENT 60 hrs

หลักสูตรประกาศนียบัตรออกแบบและบริหารงานอีเวนท์

หลักสูตรเดียวครบทุกด้านตั้งแต่การคิดคอนเซบงาน การออกแบบ รวมถึงการบริหารจัดงาน ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานในการรับงานอีเวนท์ได้ทุกประเภท อาทิ Wedding, Music Event & Festival, MICE & Tourism, Marketing Event & Campaign (Below The Line) และอื่นๆ

หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เจาะลึกการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้ทันที

EVENT DESIGN & MANAGEMENT 60 hrs ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Introduction to Event Marketing & Industry 6 hrs
 2. Event Planning & Management 12 hrs
 3. Event Concept & Design 18 hrs
 4. Event Strategy & Proposal 12 hrs
 5. Event Workshop 12 hrs

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. สามารถเข้าใจหลักการทำงาน และหลักการคิดงานสำหรับงานอีเวนท์ทุกประเภท
 2. สามารถวางแผนจัดงานอีเวนท์ได้เอง
 3. สามารถบริหารจัดการเวลา และงบประมาณ รวมถึงรายละเอียดต่างๆของงานอีเวนท์ได้ทั้งหมด
 4. สามารถคิดคอนเซ็บ ธีมงาน และการออกแบบภาพรวม และภาพย่อยของงานได้
 5. สามารถเขียน proposal เพื่อใช้นำเสนอโครงการ เพื่อขายงาน หรือขอสปอนเซอร์งานได้
 6. เข้าใจหลักการคิดกลยุทธ์อีเวนท์ เพื่อปรับใช้กับธุรกิจและกับงานอีเวนท์ได้
 7. ได้ลงมือทำ และได้ประสบการณ์ตรงเพื่อเห็นการทำงานจริง
 8. สามารถวางแผนค่าใช้จ่าย และการคิดต้นทุนของงานได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • คนทำงานสายอีเวนท์โดยตรง ที่ต้องการมีความรู้เชิงลึกเพื่อต่อยอดสายงาน หรือขยายของเขตงาน
 • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์ เพื่อนำความรู้ไปส่งต่อ และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความน่าเชื่อถือ
 • Supplier ที่ต้องการขยายงานในการรับงานอีเวนท์เพิ่มเติม
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ไปทำงานสายอีเวนท์

รายละเอียดวิชาเรียน

 1. Introduction to Event Marketing and Event Industry6 hrs
 • เข้าใจรูปแบบและธุรกิจงานอีเวนท์
 • เรียนรู้การสร้างโอกาสจากธุรกิจอีเวนท์
 • เข้าใจองค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำธุรกิจอีเวนท์
 1. Event Planning & Management 12 hrs
 • จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถลงมือวางแผนจัดอีเวนต์ในรูปแบบอีเวนท์ต่างๆ ได้
 • เรียนรู้กระบวนการของการวางแผนงานอีเวนท์ ในแต่ละขั้นตอน
 • สามรรถวางแผนงาน และการวางแผนการบริหารจัดการงานอีเวนท์ได้
 • เรียนรู้การประสานงาน แจกจ่ายงาน การติดต่อ suppliers การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 1. Event Concept & Design 18 hrs
 • เรียนรู้กระบวนการคิดคอนเซบงาน (Creative Concept)
 • เรียนรู้และเข้าใจการนำคอนเซบมาตีความเพื่อสร้างแนวทางของงานกราฟฟิก (Art Direction)
 • เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นที่จัดงาน และสามารถวางแผนจัดการพื้นที่ได้ (Site Analysis & Venue Layout)
 • เรียนรู้การตกแต่งสถานที่ให้ดึงดูดและมีสไตล์ (Event Styling & Decorate)
 1. Event Strategy & Proposal 12 hrs
 • เรียนรู้หลักการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซึ่งเป็นหัวใจในการจัดงานอีเวนต์
 • เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ของแบรนด์ หรือองค์กร กับผู้บริโภค หรือ ลูกค้า
 • เรียนรู้และสามารถวางกลยุทธ์ของงานอีเวนท์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและตอบโจทย์ทางการตลาด
 1. Event Workshop 12 hrs
 • การเขียน Proposal งาน
 • การจัดตารางกิจกรรม Event Agenda & Scheduling
 • การวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำ Sponsorship Proposal
 • นำเสนอ การขายงาน การพรีเซนต์เพื่อขอสปอนเซอร์ การ Pitching งาน

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-253-3777
083-919-8788

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)