ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

 

CONSTRUCTION MANAGEMENT CERTIFICATE PROGRAM 60 HRS

หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารงานก่อสร้าง

สำหรับผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการที่กำลังทำโครงการที่มีแผนงานก่อสร้าง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนจัดการงานด้านก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาก่อสร้างสามารถทำได้เสร็จภายในระยะเวลากำหนด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการ และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างจริง เพื่อให้เข้าใจและได้เห็นการทำงานจริงที่เกิดขึ้น เรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ทั้งในเรื่องวัสดุ เทคนิค คนงาน และการหมุนกระแสเงินสด

Construction Management Certificate Program (60 hrs) ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Blueprint & plan reading 12 hrs
  • เรียนรู้การอ่านแบบก่อสร้าง (แบบพิมพ์เขียว) และแปลนงาน
 2. Estimating & Bidding 12 hrs
  • เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการประมาณราคาก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง และขั้นตอนการยื่นประมูล
 3. Construction Project Scheduling 12 hrs
  • Project Scheduling
   • เรียนรู้การแบ่งงวดงาน (work breakdown)
   • การประเมินความสำคัญของแต่ละงวดงาน (Schedule of Values)
   • การประเมินระยะเวลา
  • Project Controlling
   • การควบคุมการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับทรัพยากร
   • resource management – การวางแผนและควบคุมการใช้ทรัพยากรตามแต่ละช่วงงานให้สมดุล
 1. Construction law & Contract Management 12 hrs
  • เรียนรู้กฎหมายการก่อสร้างและประเภทการจัดทำสัญญาต่างๆ
 2. Construction Accounting 12 hrs
  • Project Cash Flow การประเมินงวดงานเพื่อวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และงวดงานจ่ายเงิน
  • Cost Control การคำนวณต้นทุน และการวางแผนเพื่อควบคุมต้นทุ

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. อ่านแบบก่อสร้างเป็น เข้าใจภาพรวมและภาพย่อยของงานก่อสร้างทั้งหมด
 2. รู้ขั้นตอนการบริหารงานก่อสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย และได้งานตรงเวลา
 3. ลดค่าใช้จ่ายจริงได้อย่างน้อย 10%
 4. ควบคุมกระแสเงินสดในการจ่ายเงินตามงวดงานได้ ทำให้มีความคล่องในกระแสเงินสดมากขึ้น
 5. ได้คุณภาพของวัสดุก่อสร้างที่ตรงมาตรฐานตามแบบ
 6. เพิ่มกำไรในการบริหารงานโครงการได้มากขึ้นอย่างน้อย 15%
 7. เพิ่มโอกาสได้โครงการประมูลมากขึ้นกว่า 50%
 8. สามารถประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาก่อนเริ่มงานได้แม่นยำขึ้นถึง 90%
 9. เข้าใจสาระของกฎหมายก่อสร้างเบื้องต้นได้ สามารถนำไปปรับใช้ในงานก่อสร้างจริงได้
 10. ขยายงานที่รับอยู่ และได้งานโครงการใหญ่ขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของโครงการที่ต้องการเข้าใจและคุมงานรับเหมาได้เอง
 • ผู้รับเหมาที่ต้องการขยายงาน
 • สถาปนิกที่รับงานรับเหมา
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง

 

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-253-3777
083-919-8788

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)