เรียนออกแบบภายในที่ไหนดี?

สนใจเรียนงานออกแบบภายใน แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ที่ไหนดี

ไม่มีพื้นฐานออกแบบภายในเลย หรือมีพื้นฐานบางส่วนควรจะเริ่มจากที่ไหนถึงจะตอบโจทย์

รวบรวม Top สถาบันชื่อดังที่เปิดสอนออกแบบภายในทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย

สถาบันที่เปิดสอนวิชาออกแบบภายใน ในต่างประเทศ

แนะนำห้าอันดับมหาลัยที่ติดท็อปเสิร์ชมากที่สุดในโลก ได้แก่

  1. Domus Academy, Milan, Italy
  2. Parsons School of Design in New York,The New School, NY, USA
  3. Interior and Spatial Design, UAL, London, UK
  4. Pratt institute, NYC, USA

สำหรับในประเทศไทย แน่นอนว่าถ้าเอ่ยชื่อไปต้องรู้จัก

สถาบันสอนออกแบบภายในที่ผลิตนักออกแบบภายในคุณภาพชื่อดังมากมาย

มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง ชื่อคณะว่าอะไร

มาทำความรู้จักกับห้าอันดับสถาบันสอนออกแบบภายในในประเทศไทย

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาลัยวิทยาลัย

  1. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่เปิดสอนออกแบบภายใน Design International Institute (DiiSchool)

สถาบันที่สอนออกแบบภายในตั้งแต่ 0 จนสามารถทำงานได้จริงอย่างมืออาชีพ ด้วยเนื้อหาที่สั้น กระชับ และตรงจุด สามารถเข้าเรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ต้องที่ Design International Institute (DiiSchool) หลักสูตร Interior Design Certificate Course จบหลักสูตรพร้อมไปรับรองจากสถาบัน