deisgn-management-diischool

Design Management Design For Future

เรียนdesign management คืออะไร

มาทำความรู้จักกับหลักสูตรการเรียน design management ว่าคืออะไรสำหรับคนที่กำลังมองหาหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอยู่ซึ่งการเรียน design management ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเหมือนกัน ตัวย่อคือ DBTM ซึ่งอาจจะมีชื่อเต็มมากกว่าที่กล่าวมาและเปิดใหม่ในสถาบันต่าง ๆ แต่บางที่ก็ยังไม่มีหากสนใจจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับอยู่อาจจะเป็นหลักสูตรแบบปริญญาตรีที่เรียบควบปริญญาโทไปเลยเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

ความหมายของ design management คือ

ก็เป็นการเรียนออกแบบอีกประเภทหนึ่งที่เน้นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้าไปด้วย แน่นอนเป็นการเรียนที่สนุกไม่เบาเลย ผู้เรียนจะสนุกไปกับการบูรณาการและออกแบบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่เลยแต่การออกแบบนี้จะต้องคำนึงถึงเชิงธุรกิจเข้าไปด้วย เพราะว่าจะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจ นวัฒกรรม เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นการนำไปใช้ได้จริงในการดำรงชีวิตของเราก็คือจ้องออกแบบเชิงผลัตภัณฑ์ (Product) ขึ้นมา

นอกจากการออกแบบนี้จะทำออกมาในรูปแบบของสินค้าแล้วก็ยังต้องทำออกมาอย่างมีกระบวนการ (Process) รวมไปถึงการบริการ (Service) เข้าไปด้วย หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ออกแบบมาเพื่อให้มันขายได้และเกิดประโยชน์ใช้สอยให้ได้มากที่สุดนั่นเอง เพราะว่าการแข่งขันสูงมากในตลาดของงานนี้แต่มันก็มีมูลค่ามากทีเดียว จะเรียกว่าเป็นการ สร้างมูลค้า (Value Creation) ก็คงจะไม่ผิดอะไร เพราะว่าการเรียน design management นี้เป็นเหมือนการพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราอย่างสร้างสรรค์และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่เหมาะสมจะเรียน design management

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนออกแบบได้ดีมันต้องมีความเหมาะสมด้วย ซึ่งจะตัดสินว่าเหมาะไหมนั้นมันก็ต้องมาจากความชอบส่วนตัวของผู้เรียนร่วมด้วย มาลองดูว่าต้องชอบอะไรแบบไหนบ้างถึงจะสามารถเรียน design management ได้ดี ดังต่อไปนี้

  • มีความชอบในการออกแบบ ประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ และมักจะมีจินตนาการล้ำเลิศในการทำงาน เพื่อที่จะได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาใช้งานได้จริง
  • มีความชอบในการขายและอ่านการตลอด รู้จักธุรกิจ ในการสร้างรายได้และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถวางขายในตลาดของเทคโนโลยีได้และต้องขายให้ได้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบมาแล้วใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ
  • มีทักษะและความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
  • มีความกระตือรือร้นที่อยากจะคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมักจะติดตามข่าวสารของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเผื่อจะได้เป็นไอเดียในการต่อยอดเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา

คุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานที่นักออกแบบจะต้องมีเลยเพราะว่าหากขาดซึ่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ก็คงจะเกินได้ยาก หากตอนนี้คุณรู้ตัวเองว่าเหมาะกับการเรียนทางด้านนี้อย่างมากก็รีบสมัครเรียน design management เข้ามาเลยจะสถาบันไหนก็ได้ที่เปิดสอนอยู่เข้าเรียนได้หมดแต่อย่าลืมเตรียมเอกสารและต้องทำตามเงื่อนไขของทางหลักสูตรกำหนดด้วย

เรียน design management จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนด้านนี้ที่จริงก็จบออกมาเป็นได้หลายอย่างเลยเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะรองรับหลักวิชาได้กว้างขวางโดยเฉพาะในด้านของการออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ จบออกมาแล้วก็เป็นได้ทั้งเจ้าของธุรกิจ เจ้าของแบรนด์สินค้า ทำงานในองค์กรหรือบริษัทก็ได้เป็นระดับหัวหน้าสูง ๆ ที่ต้องทำงานกับกลยุทธ์ทางด้านการออกแบบและการตลาดไปพร้อมกัน เป็นผู้จักการเดินทางการออกแบบ เป็นนักวิจัยและพัฒนา เป็นนักลงทุน เป็นนักคิด และหลาย ๆ อย่างเลยแล้วแต่ช่องทางของแต่ละคน

การทำงานด้านการออกแบบนี้ต้องใช้ความคิดบวกเข้ากับประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้านเลยเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนรายได้ขององค์กรไปด้วย โดยคนที่เรียนด้าน design management นี้มาจะต้องทำงานกับคนหลายระดับหลากหลายความคิด ต้องปรับตัวในการทำงานอยู่เสมอและต้องมีความเป็นผู้นำสูงแต่ในทางเดียวกันก็ต้องรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่นและรู้จักความเป็นผู้ตามด้วยเช่นกัน การทำงานแบบนี้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานออกแบบร่วมกับคนอื่นในองค์กรดียิ่งขึ้น

เงื่อนไขการสมัครเข้าเรียน design management

  1. เป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ เกรด 12 หากเป็นโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
  2. กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงของภาคเรียนสุดท้าย หรือ เกรด 12 ภาคเรียนสุดท้าย
  3. หากจบมาจากต่างประเทศจะต้องเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้น ๆ แต่ก็ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วย
  4. มีผลคะแนนจากการสอบ SAT, IB Diploma,IGSCE/GCSE และ NCEA/NZQA ที่เป็นคะแนนดีที่สุดมาใช้ในการประกอบการพิจารณาในการสมัครเรียน design management
  5. มีคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  6. มีคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จาก SAT Critical reading, TU-GET,IELT,CU-TEP,TOEFL และ SMART – 1

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมาในการสมัคร design management อีกส่วนหนึ่งโดยทางผู้สมัครจะต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในการสมัครเองว่าต้องส่งอะไรบ้างสำหรับการขอยื่นเข้าเรียนหลักสูตรนี้ สำหรับค่าเทอมนั้นถ้าเทียบกับหลักสูตรปกติก็คงแพงมากเพราะตกประมาณภาคเรียนละ 70,000 – 80,000 บาทกันเลยทีเดียว หากไม่มีทุนการศึกษาเข้าช่วยก็ต้องจ่ายเองทั้งหมด หากคิดเป็นหน่วยกิตก็ประมาณหน่วยกิตละ 3,000 บาทเลย ค่อนข้างจะแพงเอาการ

เรียน design management ดีหรือไม่

การเรียนหลักสูตรต่าง ๆ นั้นมันย่อมมีข้อดีในตัวเองและมันก็ต้องดีถึงจะเปิดออกมาเป็นหลักสูตรได้ และนิสิตที่จบไปก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานได้จริง ๆ สำหรับคนที่ต้องการเรียนออกแบบที่ต้องใช้ในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ก็เหมาะกับการเรียน design management อย่างยิ่งเลยแม้ว่าค่าเทอมจะค่อนข้างแพง แต่หากเป็นการเรียนควบกันครั้งเดียวแบบปริญญาตรีควบปริญญาโทเลยก็คุ้มค่ามาก ๆ เพราะเสียเวลาเรียนแค่ครั้งเดียวเองไม่ต้องทำอะไรมากมายไม่ต้องเสียเวลาเรียนกันทีละอย่างให้ยาก

การเรียนหลักสูตรนานาชาตินี้ไม่ได้ดีแต่เฉพาะการมีความรู้และทักษะการออกแบบที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สองของเราให้เกิดความชำนาญอีกด้วย เมื่อเรียนจบออกไปแล้วก็สามารถสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการออกแบบได้ทั้งเป็นบริษัทของคนไทยและบริษัทของต่างประเทศ หากต้องการเข้าบริษัทออกแบบของต่างชาติเรื่องภาษายิ่งสำคัญหากพูดภาษาอังกฤษได้โอกาสที่จะได้เข้าทำงานก็มีสูงกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแม้ว่าจะมีฝีมือในการทำงานเก่งแค่ไหนก็ตาม

ในตอนนี้หากต้องการจะเรียน design management นั้นไม่ต้องออกไปเรียนไกลถึงต่างประเทศแล้วเพราะว่าในเมืองไทยเราเองก็เปิดสอนอยู่หลายสถาบันซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนแต่ว่าไม่มีเวลาหรือไม่สามารถที่จะออกไปเรียนที่ต่างประเทศได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ก็สามารถหาสมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของเมืองไทยหลายแห่งเลย ค่าเทอมนั้นก็แพงเอาการแต่หากเทียบกับหลักสูตรที่เรียนอยู่ต่างประเทศการเรียนอยู่ประเทศไทยยังไงก็คุ้มค่ามากกว่ากันอีกอย่างเราก็ไม่ต้องไปไกลจากบ้านอีกด้วยอยากจะกลับตอนไหนก็ได้ไม่เปลืองเหมือนอยู่เมืองนอก

หากกำลังสนใจที่อยากจะเรียน design management ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือโท หรือเรียนควบกันเลยนั้น ก็ลองหาศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครตามมหาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ได้เลย หากตัวเองมีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขของทางคณะและหลักสูตรกำหนดก็อย่ารอช้าสามารถยื่นใบสมัครไปได้เลยในตอนที่เปิดรับสมัคร ปกติก็จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ทุกปีอยู่แล้ว คนที่สนใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หาสมัครเรียนได้เลย คนที่กำลังจะจบ ม. 6 หาที่เรียนและชอบด้านการออกแบบไม่ควรจะรอช้าต้องรีบสมัครในทันทีเลยสถาบันการศึกษาไหนก็ได้ตามที่ต้องการจะเรียนเลย

บรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตร Design Mangement ที่ Diischool

No Comments