13640712_1314536808563961_3693442872554135750_o

Communication Design & Packaging Design

ภาพผลงานคลาส Communication Design & Packaging Design
ที่สอนตั้งแต่การสเก็ตช์ การใช้โปรแกรม และให้นักเรียนออกแบบแพกเกจสินค้าและทำ Mock up ขึ้นมาเพื่อเป็นผลงานสำหรับคลาสนี้

No Comments